Välkommen till

BOJS En del av Gustav R. Johansson AB
Fortsätt

Vår historia

Allkonstnärer

Bojs Alltjänst grundades år 2000 av bröderna Berndt & Jonny Svensson som drev och utvecklade företaget tills Gustav R. Johansson Aktiebolag köpte företaget 2018. Företaget bytte då namn till Bojs i Lidhult AB och ingår sedan dess i Gustav. R Johansson-koncernen. Berndt och Jonny Svensson arbetar fortfarande kvar i företaget och i dagsläget är vi 13 anställda.